مقالات و پایان نامه ها

بسته بندی و تولید کننده گان-بسته بندی و مصرف کننده گان

در اکثر کشورهای توسعه یافته، تولیدات کارخانه جات و واحدها تولیدی با یک سری مشخصات خاص ارائه می شوند که ضمن رعایت صداقت کاری، سلیقه و نظر خریدار را نیز همراه دارد. مثلا در کشورهای ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

نگاهی به نقش بسته بندی در صادرات

آنچه که در طرح پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است، طراحی و بسته بندی مناسب در صادرات زعفران است. زعفران همواره به عنوان یک محصول صادراتی استراتژیک، از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار ادامه مطلب…

By 92, ago