مقالات و پایان نامه ها

نگاهی به نقش بسته بندی در صادرات

آنچه که در طرح پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است، طراحی و بسته بندی مناسب در صادرات زعفران است. زعفران همواره به عنوان یک محصول صادراتی استراتژیک، از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار ادامه مطلب…

By 92, ago