بسته بندي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم بازاريابي شناخته مي شود و شركتها و دولتها براي افزايش توان رقابتي خود در بازارهاي داخلي و خارجي از آن سود مي برند. امروزه از بسته بندي فقط براي محافظت از كالا استفاده نمي شود، بلكه براي آن نقشها و مسؤوليت هاي زيادي قائلند از جمله اينكه ارزش افزوده ايجاد كند و به خريدار پرستيژ و اطلاعات دهد.بايد مشتري را جلب كند، جذابيت داشته باشد، شخصيت و شأن مشتري را حفظ كند و به مصرف كننده احترام بگذارد. فرهنگ و ارزشها را در كشور هدف در نظر داشته باشد و از فرهنگي استفاده كند كه براي مردم لذتبخش است. نوع و جنس مواد اوليه از نظر بهداشتي و ايمني مناسب انتخاب شود و سلامتي در مورد مصرف را تضمين كند. گفتني است نبايد هزينه بسته بندي آنقدر زياد باشد كه بهاي فروش كالا را نسبت به كالاهاي مشابه غيرقابل رقابت كند. بايد طوري طراحي شود كه دسترسي به كالا راحت و به راحتي قابل حمل باشد، به خود كالا لطمه نزند و مطابق با استانداردها، مقررات بازار و كشور مورد نظر باشد.

مواد مصرفي، قابل بازيافت باشد، توليد آشغال نكند و به محيط زيست لطمه نزند. (در كشور آلمان مدتها است جنبشي به نام «تفكر سبز» براي كنترل بسته بندي در برابر آسيب به طبيعت به وجود آمده است) بسته بندي بايد طوري باشد كه قابليت هديه دادن را داشته و باشرايط آب وهوايي كشور مورد نظر همگون و هماهنگ باشد، اوزان كشور هدف را در نظر داشته باشد و فرهنگ و سليقه و عادات خريداران در نظر گرفته شود و با ساختار بازار خرده فروشي سازگاري داشته و سطح درآمد و قدرت خريد مشتريان را در نظر داشته باشد. تركيب صفات ظاهري بسته تداعي كننده مشابهت و تلقين كننده كيفيت برتر و رنگ آميزي و اشكال و خطوط و رنگ و طرح مبين خواص كالا باشد. مواد تشكيل دهنده كالا را اعلام و مخابره و آناليز محصول را ذكر و نحوه مصرف رابيان كند. چنانچه خطراتي درمورد مصرف وجود دارد ذكر كند و شرايط نگهداري و تاريخ مصرف و تاريخ توليد و قيمت و اندازه و حجم وزن و ارتفاع را بنويسد و براحتي و با كمترين كوششي قابل رؤيت باشد.