بسته‌بندی ماهیتاً یک حامل است که می‌تواند وظیفهٔ محافظت کالای بسته‌بندی‌شده را در مقابل عوامل تخریب انجام‌ دهد و علاوه بر آن قابلیت حمل‌ونقل را برای هر کالائی فراهم سازد، و سرانجام نوآوری می‌تواند در زمینه‌های تکنیکی و هنری کالال را برای بازار جالب توجه کرده و از این نقطه‌نظر میان کالا و مصرف‌کننده رابطهٔ نوینی برقرار سازد.

وظایف بسته‌بندی را به نقل از کتب مختلف می‌توان به‌شرح زیر خلاصه نمود:

یک بسته‌بندی باید بتواند یک یا چند کالای مناسب را از عوامل فیزیکی و شیمیائی حوزه اطراف خود حفظ کند، از طرف دیگر باید بتواند خود را به محیط اطراف عرضه کرده و اطلاعات مربوط به کالای داخل خود را در یک محدوده خاص به جهان خارج برساند. پوشش حفاظتی یا بسته‌بندی باید با مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی و شیمیائی، حمل و نقل و انبار شدن تعامل کند تا بتواند به مقولاتی ذیل دست یابد:

– رقابت تجاری در حوزه اقتصاد

– روانشناسی

– نیازهای مصرف‌کننده

بسته‌بندی ماهیتاً یک حامل است که می‌تواند وظیفهٔ محافظت کالای بسته‌بندی‌شده را در مقابل عوامل تخریب انجام‌ دهد و علاوه بر آن قابلیت حمل‌ونقل را برای هر کالائی فراهم سازد، و سرانجام نوآوری می‌تواند در زمینه‌های تکنیکی و هنری کالال را برای بازار جالب توجه کرده و از این نقطه‌نظر میان کالا و مصرف‌کننده رابطهٔ نوینی برقرار سازد. کمتر پدیده بی‌ارتباطی مانند بسته‌بندی، دو ویژگی جاذبهٔ فردی و اجتماعی را توأمان با خود دارد و از این نقطه‌نظر، صنایع بسته‌بندی در هر کشوری نماینده رشد ساختاری بازاری و تولید آن می‌باشد.

آمار، گویای آن است که بیش از ۵۰ میلیارد دلار از ماشین‌های تولید آمریکا سالانه صرف صنایع بسته‌بندی می‌شود و این خود از کل هزینه‌های تبلیغاتی در این کشور بیشتر است. بیش از سه‌چهارم کل تولیداتی که آمریکائی‌ها دریافت می‌کنند به شکلی با بسته‌بندی همراه است و بیش از ۷ درصد پولی که صرف خرید کالا می‌کنند مربوط به بسته‌بندی آنها می‌شود. یک بسته‌بندی خوب باید بتواند یک یا چند کالا را در مدتی مناسب، از عوامل فیزیکی و شیمیائی حوزه اطراف خود حفظ کند و از طرف دیگر باید بتواند خود را به محیط اطراف عرضه کرده و اطلاعات مربوط به کالای داخل خود را به جهان خارج، در یک محدوده خاص برساند.

بدین‌ترتیب، بسته‌بندی باید بتواند سلامت کالای محتوی خود را از مرحله تولید تا مرحله مصرف حفظ کند. پس بسته‌بندی را می‌توان به‌عنوان حلقه‌ای میان تولید و بازار و مصرف مطرح کرد. از نظر کاربرد و وظیفه‌ای که دارند، می‌توان به سه نوع زیر تقسیم کرد:

۱. بسته‌‌های بزرگ حمل‌ونقل که اصطلاحاً بسته‌های صادراتی نیز گفته می‌شوند.

۲. بسته‌های کوچک حمل‌ونقل جهت جابه‌جائی کالا در مسافت‌های کم

۳. بسته‌های مصرفی که معمولاً به‌دست مصرف‌کننده نهائی می‌رسند.

هر یک از انواع فوق با توجه به وظیفه‌ای که بر عهده دارند باید از طراحی و ویژگی‌های معینی برخوردار باشند.