چون موادی ‌که منجمد گردیده‌اند برای بار دوم نباید آنها را مجدداً به‌صورت یخ‌زده نگهداری نمود از این جهت مقادیر معینی از هر ماده غذائی را که مناسب نیاز و مصرف یکبار هر خانواده‌ای می‌باشد برای هر بسته انتخاب نمایند نه تنها موارد غذائی خام بلکه غذاهای پخته شده نیز باید به نسبت نیاز هر خانواده‌ای برای یک بار مصرف قسمت‌بندی و سپس در بسته‌بندی‌های مناسب قرار داده شوند. در بسته‌بندی گوشت یا سایر مواد غذائی که دارای برآمدگی تیزی باشند بایستی جهت جلوگیری از صدمه دیدن و سوراخ شدن بسته‌بندی آنها را پوشانید. بهتر است در بسته‌بندی گوشت استخوان آن را جدا کرده و یا قسمت تیز استخوان را با کاغذ آلومینیومی یا پارچه پوشانید.

اگر گوشت برای تهیه استیک یا شینتسل در نظر گرفته شده بهتر است جهت جلوگیری از چسبیدن آنها به یکدیگر یک ورقه آلومینیومی در بین آنها قرار داده سپس آنها را منجمد نمود. عصاره گوشت یا آب استخوان را بایستی با جوشاندن غلیظ‌تر نموده سپس آن را به‌صورت یخ زده درآورد. سوسیس و کالباس‌ها را بایستی مجدداً بسته‌بندی نمود. مواد غذائی که مقدار چربی آنها پائین باشد بهتر از مواد غذائی حاوی چربی قابل نگهداری می‌باشد.

پرندگان را بایستی بعد از تمیز کردن و خارج نمودن ارگان‌های داخل، پاها و بال‌های آنها را در روی تنه محکم نمود سپس در کیسه‌های پلی‌اتیلن طوری قرار داد که تمام قسمت‌های بدن آنها را محکم دربر گرفته و هوائی در داخل بسته باقی نمانده باشد.

بسته های غذایی تان را چگونه در فریزر نگهداری می کنید؟

1- اصولاً باید توجه داشته باشید که دمای فریزر همیشه 18- درجه سانتی گراد باشد. هرگونه تغییر دما، سبب خراب شدن مواد غذایی داخل فریزر می شود.

2- از انباشتن فریزر با مواد غذایی که همگی تازه بوده و نیاز به یخ زدن دارند، بپرهیزید، چون این کار موجب افزایش ناگهانی دمای فریزر و کاهش کیفیت مواد غذایی می شود. بنابراین مواد تازه را به تدریج در فریزر بگذارید.

 

3- این نکته را هم فراموش نکنید که اولین بسته ی غذایی فریزر شده، باید اولین بسته ای باشد که برای مصرف از فریز خارج می شود.

اگر این روش ها را به کار ببرید مطمئناً همواره از مواد غذایی تازه استفاده خواهید کرد.