یکی از مولفه های مهم و عامل تعیین کننده پیش رفت کشورهای توسعه یافته جهان و توفیق آن ها در افزایش روزافزون تولیدات و تصاحب بازارهای جهانی، بسته بندی استندرد و ارائه تولیدات در پوشش بسیار زیبا و مناسب است. فرهنگ بسته بندی محصولات و تولیدات، برای ارائه و فروش در بازارهای مختلف جهان، فرهنگی است که در سال های اخیر، جایگاه ویژه ای را کسب کرده است و به عاملی مهم در میزان فروش یک واحد تولیدی تبدیل شده است. هر چه قدر بسته بندی یک محصول زیبا، مناسب، در برگیرنده مشخصات و معرف محصول و مهم این که مطابق با جنبه ها و خصوصیات روان شناختی خریداران باشد، به همان اندازه، از بازار و فروش خوبی برخوردار خواهد بود. این امر تا آن جا اهمیت دارد که در بسیاری از موارد بسته بندی زیبا و مناسب محصول، خریداران را مجذوب خود کرده و به مقیاس زیادی مسئله کیفیت را تحت الشعاع قرار می دهد. در این صورت است که خریدار به راحتی از کالای با بسته بندی ساده و یا نامناسب می گذرد و محصولی را می خرد که از پوشش یا بسته بندی زیبا تری برخوردار باشد، هر چند که از لحاظ کیفیت پایین تر از اجناس دیگر باشد.

در یک کلام، می توان چنین گفت که عامل اساسی در جهت فروش هر چه بیش تر اجناس و کالاهای تولیدی واحدها و فابریکه ها، ایجاد و پیدایش اشکال و روش هایی خاص، جدید و جذاب در ارائه آن محصولات به مصرف کننده گان است

حال ببینیم که صنعت بسته بندی، در راستای تحقق اهداف اقتصادی و تولیدی کشورمان، چه نقشی را می تواند ایفا نماید. کشورمان همواره در تلاش است تا تفاوت بسیار و فاحش بین میزان واردات و صادرات خود را کم کند و تولیدات خود را به منظور رفع نیازهای داخلی و فروش در بازارهای خارجی، افزایش دهد. اما همان طور که گفته شد، افزایش تولیدات و فروش آن ها در بازارهای جهانی، مستلزم این است که ما صنعت مدرن بسته بندی را وارد کشور کنیم و در تمام زمینه های تولیدی از آن استفاده نماییم. چنان که می بینیم، میزان صادرات مان به میزان زیادی به نسبت نبود همین صنعت بسته بندی، بسیار ناچیز است و بسیاری اوقات، از محصولات و تولیدات افغانی به خاطر فقدان بسته بندی و پوشش مناسب و معرف، سوء استفاده صورت گرفته و به نام دیگر کشورها، صادر می شوند.
به هر بخشی که در کشورمان نگاه کنیم، خواهیم دید که یکی از عوامل اصلی در ضعف تولیدات و میزان فروش محصولات، نبود بسته بندی مناسب است. به طور مثال، از بخش زراعت و محصولات زراعتی یاد می کنیم. متأسفانه اکثر محصولات زراعتی افغانستان، اعم از میوه های خشک و تازه و انواع سبزیجات، به علت نداشتن بسته بندی مناسب و استندرد، علی رغم دارا بودن کیفیتی عالی، با قیمت بسیار نازل به کشورهای دیگر منتقل شده و پس از پروسس و بسته بندی بسیار شیک و مدرن، به نام آن کشورها به ممالک دیگر به خصوص اروپا و آمریکا صادر می شوند و در حالی که محصول افغانی است، سود اصلی را کشورهای دیگر می برند. البته سکتور زراعت و محصولات زراعتی تنها یکی از مواردی است که بر اثر نبود صنعت بسته بندی، زیان های فراوان دیده است.
جای تأسف این جاست که دولت و ارگان های اقتصادی و تجاری کشور، با وجود اهمیت بسیار زیاد این صنعت، هنوز هیچ کار قابل توجهی در این زمینه انجام نداده اند. این در حالی است که در بسیاری موارد، این بسته بندی و پوشش مناسب است که تعیین کننده است برای انتخاب خریدار، چرا که اکثرا خریداران، به زیبایی و شیک بودن پوشش محصول اهمیت می دهند تا کیفیت آن. البته این بدان معنا نیست که بسته بندی مهم تر از کیفیت است. نه بسته بندی مهم تر از کیفیت نیست، اما این را نیز نباید فراموش کرد که کالای باکیفیت، بدون بسته بندی و پوشش مناسب، در جهان امروز خریداری نخواهد داشت.

بسته بندی در اقتصاد و بازارهای امروزی، از چند لحاظ حائز اهمیت است و در صنعت بسته بندی، معمولا باید این فاکتورها در نظر گرفته شوند. در اینجا می خواهیم، ضمن بیان این فاکتورها، به تولیدکننده گان داخلی کشورمان این امر را گوشزد کنیم که برای موفقیت در بازارهای داخلی و مارکیت های جهانی، باید این موارد را در بسته بندی محصولات شان در نظر بگیرند و رعایت کنند.