مهمترین هدفی که در راستای تاسیس آموزشگاه آرایش و پیرایش وجود دارد ابتدا علاقمندی به این رشته هنری و کاری می باشد. ضمن اینکه از جهت موقعیت اجتماعی دارای شرایط مناسبی است. از جنبه اشتغال زایی و آموزش و بکارگیری استعدادهای جوان جامعه نیز از ویژگی ها و قابلیت های بالایی برخوردار می باشد که خود می توان انگیزه بسیار خوبی برای ادامه کار باشد. در کنار تمامی موارد فوق درآمد و عایدی این حرفه نیز می تواتند عامل مهم دیگری در گرایش به آن باشد.

 

 

  1. ایجاد زمینه های اشتغال

 

  1. افزایش بهره وری در کار

 

  1. ایجاد توانمندی برای استفاده از فناوری پیشرفته

 

  1. ایجاد مهارتهای لازم جهت انجام کار

 

  1. آموزش و بکارگیری جوان

 

چارت سازمانی آموزشگاه :

 

موسس: فرد موسس و یا به عبارتی بنیانگذار آموزشگاه سرمایه لازم جهت تخصیص مکان و تهیه تجهیزات و لوازم و همچنین استخدام مدیر و مربی جهت اداره آموزشگاه به همراه تامین دستمزد و حقوق پرسنل شاغل را به عهده خواهد داشت.

 

مدیر: فرد مدیر مسئولیت اداره آموزشگاه را بعهده دارد. رسیدگی به امور مالی و مسائل اداری ضمن اینکه رابط بین آموزشگاه و سازمان فنی و حرفه ای بوده و نظارت مستقیم بر عملکرد مربیان رابه عهده خواهد داشت.

 

منشی: انجام امورات مربوط به ثبت نام و کنترل ورود و خروج کارآموزان را به عهده دارد

 

مربی آرایش و پیرایش: تدریس دروس نظری و عملی مربوط به آرایش و پیرایش را به عهده دارد.

 

* آئین نامه آموزشی و انضباطی:

 

ضمن عرض تبریک به شما کاآموزان عزیز به خاطر انتخاب رشته ظریف آرایش و پیرایش به عنوان یک هنر یا حرفه و امید به پیشرفت و موفقیت چشمگیرشما در دستیابی به یک تخصص بالا، رعایت موارد ذیل در آموزشگاه الزامی است:

 

1-رعایت ادب و احترام نسبت به موسس، مدیر و مربی.

 

2- رعایت ادب و احترام نسبت به سایر کارآموزان و اجتناب از معرفی در آموزشگاه.

 

3- حضور به موقع در آموزشگاه و خروج در پایان ساعات مقرر.

 

4- رعایت کامل بهداشت و نظافت شخصی.

 

5-همکاری گروهی با سایر کارآموزان جهت پاکیزه نگهداشتن محیط آموزشگاه.

 

6-استفاده از پوشش مناسب و رعایت شئونات اسلامی

 

7-حفظ و نگهداری از اموال و تجهیزات آموزشگاه

 

8-در صورتیکه کارآموز به علت بی نظمی و غیبت یا تاخیر ورود و خروج بی موقع تا دو اخطار داشته باشد و مجددا اقدام به غیبت غیر موجه یا بی نظمی نماید از آموزشگاه اخراج خواهد  شد.

 

9-از آوردن اطفال به محیط آموزشگاه جدا خود داری کنید.