طبق آمارهای اعلام شده از سوی سازمان های جهانی، هر فرد به اندازه وزن خود در ماه زباله دور می ریزد. بحث بسته بندی در مقوله محیط زیست از آن جهت اهمیت دارد که خود این مبحث و دور ریختن جعبه ها و پوشش های محصولات، به عنوان کلیدی در جهت باز کردن درهای متعدد اشتغال زایی در نظر گرفته می شود. در این راستا، بهتر است تا در صنعت بسته بندی، از موادی استفاده شود که قابلیت برگشت و استفاده مجدد را داشته باشند تا بتوان از حجم بالای مواد بازیافتی به منظور مصارف دیگر از جمله صنایع پلاستیک، کودهای کیمیاوی، صنایع لاستیک و… استفاده نمود. طبق اطلاعات منتشره در سطح جهان، هم اکنون شرکت های بزرگ تولیدی، می کوشند تا بسته بندی کالاهای خود را به گونه ای انجام دهند که با استفاده از این روش ها، نه تنها از انباشته گی زباله های مدفون شده جلوگیری گردد، بلکه باعث افتتاح و اجرای خطوط تولیدی جدید شود

در دنیای امروز، پروسه ترانسپورت و حمل و نقل تولیدات، یکی از ارکان اساسی تولید کالا که عبارت از هزینه مواد مصرفی و اولیه، هزینه کارگر و هزینه حمل و نقل می باشند را تشکیل می دهد.

با توجه به اهمیت خاص مقوله حمل و نقل و ترانزیت کالا، صنعت بسته بندی محصولات، ارتباط مستقیم با ترانسپورت آن دارد. در پروسه تولید کالا، علاوه بر استفاده از موادی با کیفیت بالا، نحوه بسته بندی و شکل و هندسه آن بسیار مهم است و در عملیات بسته بندی گروهی محصول، نقش مهمی را ایفا می نماید. بدین صورت که هر چقدر اجناس تولیدی در ردیف های چندتایی بیش تری مرتب شوند و کنار هم قرار گیرند، تعداد زیادتری از کالاها به صورت یک جا بسته بندی می شوند و به صورت مجموعه های مرتب، کنار هم قرار گرفته و آماده حمل می گردند. نتیجه آن، این است که هر مقدار تعدادکالاهای تولیدی در یک مجموعه حمل و نقل بیش تر باشند، هزینه حمل اختصاص یافته بر هر یک از آن ها کم تر بوده ودر نتیجه بازار رقابت بهتری را دارا خواهند بود. پس به راحتی نقش بسته بندی در حمل و نقل بهتر و در نهایت توسعه اقتصادی کشور را می توان مشاهده نمود.
آری، در دنیای امروز، بسته بندی مناسب و زیبا یکی از ارکان اساسی در تولیدات یک مجموعه تولیدی و موفقیت آن در بازار رقابت بین المللی است. به جرأت می توان گفت که محصولات کشورمان اگر تا کنون نتوانسته اند که جایگاه مناسبی را کسب کنند و در نهایت هنوز واردات کشور چهار برابر میزان صادرات آن است، یکی از دلایل عمده آن پروسس و بسته بندی غیراستندرد محصولات است. در بازار امروز، محصولی که بسته بندی و پوشش مناسب نداشته باشد، حتی اگر از کیفیت خوبی هم برخوردار باشد، جایی برای فروش ندارد.

پس چه خوب است که متشبثین و تولید کننده گان افغان، این امر را جدی بگیرند و سعی کنند تا با تولید محصولاتی باکیفیت در پوشش و بسته بندی مناسب و زیبا، به رقابت با محصولات خارجی بپردازند و به سوی جذب بازارهای داخلی و خارجی پیش روند.