در اکثر کشورهای توسعه یافته، تولیدات کارخانه جات و واحدها تولیدی با یک سری مشخصات خاص ارائه می شوند که ضمن رعایت صداقت کاری، سلیقه و نظر خریدار را نیز همراه دارد. مثلا در کشورهای پیش رفته جهان دیده می شود که در بسته بندی محصولی مانند کرم دندان، ضمن زیبایی پوشش کرم دندان، گاهی اوقات در کنار محصول اصلی، یک کرم دندان کوچک تر و یا یک بورس دندان به عنوان هدیه فروشنده به خریدار قرار می دهند و نه تنها از کیفیت و کمیت جنس اصلی کم نمی کنند، بلکه در صدد دست رسی به راهی جهت جذب مشتریان بیش تر می باشند. اصولا در کشورهای مختلف دنیا، بحثی علمی در مورد مقوله «بسته بندی و تولید کننده گان» مطرح می باشد که صاحبان واحدهای تولیدی می کوشند تا از خود خلاقیت های خاصی، به منظور فروش هر چه بیش تر محصولات خود نشان دهند. ما نیز باید این را بدانیم که بسته بندی مناسب برای افزایش فروش تولیدات بسیار مهم است و در حقیقت مردم انتظار دارند که اول کیفیت و کمیت جنس، روی پوشش آن درج شده باشد و بعد، کیفیت و کمیت کالا به میزان واقعی برابر آن چیزی باشد که روی جلد یا بسته بندی آن محصولات نوشته شده است.
نکته ای که در این جا حائز اهمیت است، آن است که اجناس تولیدی باید در جهت استندردهای خاص مصرفی حرکت کنند و آن چیزی نیست، جز سلایق فردی و معیارهای عامه پسند. در جایی که حجم وسیعی از اجناس مصرفی وجود دارند، رقابت بین تولیدات بسیار زیاد است و در چنین بازاری، محصولی گوی سبقت را خواهد ربود که از کیفیت خوب و بسته بندی زیبا و متناسب با سلیقه خریداران، برخوردار باشد و در اینجاست که صنعت بسته بندی، مؤثریت خود را نشان می دهد تا جایی که طبق نظر بسیاری از کارشناسان بازار و تجارت، این صنعت را می توان خروجی و عامل اساسی موفقیت واحدهای تولیدی، عنوان کرد. در این بخش، علاوه بر زیبایی محصول، به مواردی از نظر مقاومت بسته بندی، شکل و هندسه بسته بندی، مشخصات مواد داخل بسته بندی و… توجه زیادی می شود که خود در جهت آشنایی بیش تر مردم با آن کالا بوده و نیز اطلاعات دقیق روی آن، به بالا رفتن فروش و رضایت خریدار از محصول، کمک به سزایی می کند.

پس به وضوح دیده می شود که بسته بندی کالا و قبول و رضایت مصرف کننده، به عنوان دو رکن جدانشدنی از هم، رونق و افزایش فروش کالاهای تولیدی را به همراه دارد.